2011. jún 04.

Államférfiak a trianoni béke-parancsról

írta: Metropolisz
Államférfiak a trianoni béke-parancsról

 Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én a következőket mondta:

Andrej Hlinka

"Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt."Vladimir Iljics Lenin:

Vladimir Iljics Lenin

"Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke... ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak."

 

 

André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című könyvében:

André Tardieu

"Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében."

 

 

Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első elnöke:

Tomás Garrigue Masaryk

"Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között."

 


Lord Viscount Rothermere,             a Daily Mail kiadója és főszerkesztője, 1927. jún. 21-i számában megjelent  "Magyarország helye a nap alatt" című cikkében a következőket írta:

Lord Viscount Rothermere

"Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést."

 

 

Francesco Nitti, olasz miniszterelnök, 1924. szeptemberében:

Francesco Nitti

"Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába.

Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula... a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel...

Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek.."

 

 

Herbert Henry Asquit, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben:

Herbert Henry Asquit

"Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye."

 

 

Arthur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök:

Arthur Neville Chamberlain

"A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem."

 

 

Stanley Baldwin, angol miniszterelnök:

Stanley Baldwin

"Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg."

 

 

Lloyd George, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én mondott beszédében:

Lloyd George

"Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt."

 

Szólj hozzá

trianon történelem béke államférfi